Overwaarde gebruiken bij korting op het pensioen

Door Mark van der Laan FFP CFP®
Deel dit artikel met anderen

Overwaarde gebruiken bij pensioenkorting?

Wellicht heb je er iets van meegekregen vanuit de nieuwsberichten. Op dit moment is het nog maar moeilijk om winst te maken op de aandelenbeurzen. Wereldwijd zijn aandelenbeleggers onzeker geworden door bijvoorbeeld het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China of de aankomende Brexit en zo zijn er nog meer zaken te noemen die mondiaal spelen en invloed hebben op het vertrouwen in de aandelenmarkt. Het gevolg hiervan is dat veel mensen hun geld liever veiliger beleggen dan in aandelen. Er is dan ook veel vraag naar bijvoorbeeld goud en staatsobligaties omdat je daarmee minder risico loopt dan bij het beleggen in aandelen. Door deze vraag is de rentevergoeding op geld nog nooit zo laag geweest. Als je wilt beleggen in staatsobligaties dan kan het zelfs zijn dat je geld moet betalen in plaats van dat je geld ontvangt over je investering.

Nou zou je kunnen denken, waarom is dat onderwerp van belang als het gaat om het opnemen van de overwaarde van je woning? Ik denk dat de mogelijkheid om de overwaarde van je huis te gebruiken belangrijker wordt en ik zal dit proberen uit te leggen in dit artikel.

Pensioenfondsen korten op de uitkeringen

Door de ontzettend lage rentestand en de tegenvallende beleggersrendementen zullen veel pensioenfondsen genoodzaakt worden om de pensioenaanspraken te verlagen. Zelfs na het nieuwe pensioenakkoord waarbij afgesproken is dat er pas op de pensioenen gekort hoeft te worden als de zogenaamde dekkingsgraad minder is dan 100%. Dat betekent dat voor iedere euro aan pensioentoezegging er minimaal 1 euro aan vermogen moet zijn en dat gaan de meeste pensioenuitvoerders niet halen en zal er dus gekort worden op de pensioenuitkeringen. Dat geldt voor de mensen die nu pensioen opbouwen en ook voor de mensen die het pensioen op dit moment uitgekeerd krijgen. De eerste groep merkt het nu dan ook niet meteen. Wellicht dat de bedragen op het Uniform Pensioenoverzicht anders zijn, ze merken het niet direct in de portemonnee, maar merken het als ze met pensioen gaan. De mensen die de pensioengerechtigde leeftijd al wel hebben bereikt merken het meteen want ze zullen minder inkomsten hebben. Daar waar er in het verleden veel mensen voorgehouden is dat de pensioenaanspraken waarschijnlijk ieder jaar geïndexeerd zouden worden omdat de koopkracht dan op pijl zou blijven hebben we nu te maken met een grote groep mensen die minder inkomen gaan ontvangen dan waar ze op gehoopt hadden. Misschien dat overwaarde gebruiken bij pensioenkorting wel de oplossing is voor deze groep.

Het vermogen van de pensioengerechtigden

Bij de groep van pensioengerechtigden zitten relatief veel mensen die een eigen huis hebben en de meesten hebben overwaarde. Veel hebben een woning gekocht in een tijd dat de huizenprijzen lager was dan nu en er is relatief veel op de hypotheekschuld afgelost. Er wordt wel eens gezegd dat de groep van pensioengerechtigden en de groep die binnen enkele jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken behoorlijk vermogend is. Voor velen zit dit vermogen echter in “de stenen van de woning” door de overwaarde die ze hebben. 

Overwaarde gebruiken als pensioenaanvulling

Wanneer er gekort wordt op de pensioenuitkeringen dan groeit de vraag naar mogelijkheden om het inkomen aan te vullen op een andere manier. Omdat het meeste vermogen van de hiervoor besproken groep in de woning zit denk ik dat de vraag naar mogelijkheden om de overwaarde van het huis aan te spreken zal stijgen. Je kunt de overwaarde gebruiken bij pensioenkorting. Je hoeft de overwaarde namelijk niet alleen aan te spreken omdat je een forse uitgaven wilt doen. Het aanvullen van het pensioeninkomen door de overwaarde op te nemen kan voor velen een uitkomst zijn in de tijd dat de pensioenuitvoerders genoodzaakt zijn om te korten op de pensioenuitkeringen. En je hebt dan juist baat bij een lage rentestand want wanneer je een lening aangaat op de overwaarde op te nemen betaal je minder rente. Ik hoop dan ook dat er nog meer draagvlak komt bij banken, overheid en de toezichthouder AFM om het opnemen van overwaarde van het huis te vergemakkelijken. Wellicht dat deze website bij kan dragen aan de voorlichting over de mogelijkheden die er op dit moment zijn.